เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

นายวรากร พรหโมบล รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และ นายศุภลักษณ์ พาฬอนุรักษ์ ผู้อำนวยการกองจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ พร้อมเจ้าหน้าที่จิตอาสากรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

Topic

วันนี้ (2 มิ.ย. 65) นายวรากร พรหโมบล รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และ นายศุภลักษณ์ พาฬอนุรักษ์ ผู้อำนวยการกองจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ พร้อมเจ้าหน้าที่จิตอาสากรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ด้วยการทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้ากระทรวงพลังงาน ฝั่งตรงข้ามประตู 7 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาทิ ทำความสะอาด กวาดพื้น เก็บขยะมูลฝอย ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย รวมทั้งเพื่อเป็นการรวมความสมานสามัคคีของคนไทยทุกคน ในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์พัฒนาในพื้นที่ต่าง ๆ ให้มีความระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม เกิดประโยชน์ในพื้นที่ส่วนรวมอีกด้วย

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 46,271,422
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 119,757