เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติพร้อมเปิดบริการห้องศึกษาข้อมูล (Data Room) สำหรับผู้สนใจ ยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ครั้งที่ 24

Topic

       หลังจากที่กระทรวงพลังงาน โดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้ออกประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคำขอ การพิจารณา และการได้รับสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต สำหรับแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย (ครั้งที่ 24) เชิญชวนบริษัทผู้สนใจให้เข้าร่วมยื่นคำขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม นั้น

       ขณะนี้ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติพร้อมให้บริการห้องศึกษาข้อมูล สำหรับผู้สนใจยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม (ครั้งที่ 24) ของแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/65, G2/65 และ G3/65 เพื่อสนับสนุน และอำนวยความสะดวกให้บริษัทผู้ที่สนใจยื่นขอสิทธิฯ นำไปใช้ประกอบการศึกษาศักยภาพปิโตรเลียมในการกำหนดโครงการสำรวจปิโตรเลียม และจัดทำรายงานการศึกษาทางธรณีวิทยาสำหรับแปลงสำรวจที่จะยื่นขอ ซึ่งภายในห้องศึกษาข้อมูลจะมีเครื่อง Workstation พร้อมโปรแกรม Petrel และเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการศึกษาข้อมูลการสำรวจและข้อมูลทั่วไป โดยข้อมูลที่จัดเตรียมไว้ในโปรแกรม Petrel จะแสดงให้เห็นศักยภาพโดยรวมของทั้ง 3 แปลงสำรวจ และแสดงให้เห็นตัวอย่างของข้อมูลและคุณภาพของข้อมูล โดยจะคัดเลือกเฉพาะข้อมูลที่มีความโดดเด่นมาแสดง ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลการวัดคลื่นไหวสะเทือนแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ (2D seismic และ 3D seismic) และข้อมูลหลุมเจาะ (well path, well logs, log images)

       ห้องศึกษาข้อมูลจะเปิดให้บริการที่ชั้น 22 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม – 2 กันยายน 2565 (ตามวันและเวลาราชการ) สำหรับผู้สนใจจะขอเข้าใช้บริการที่ห้องศึกษาข้อมูล สามารถทำการจองได้ทางอีเมล : dataroom@dmf.go.th โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ หากสนใจต้องการจะซื้อข้อมูล สามารถติดต่อขอซื้อข้อมูลได้ทาง website กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ www.dmf.go.th

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 44,254,902
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 118,457