เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติรับมอบค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ส่งมอบ ของแหล่งก๊าซธรรมชาติบงกช ส่งผ่านการดำเนินงานสู่ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต

Topic

        ​วันที่ 19 เมษายน 2565 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติรับมอบค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ส่งมอบของแหล่งก๊าซธรรมชาติบงกช (แหล่งบงกช) ที่กำลังจะสิ้นอายุสัมปทาน จากบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือบริษัท ปตท.สผ. ผู้รับสัมปทาน
​        โดยการส่งมอบค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนสิ่งติดตั้ง ที่ส่งมอบในวันนี้ เป็นการดำเนินการตามกฎหมาย ของผู้รับสัมปทานโดยเป็นขั้นตอนหนึ่งภายใต้แผนงานส่งมอบสิ่งติดตั้งตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อตกลงการส่งมอบสิ่งติดตั้ง (Asset Transfer Agreement) ของแหล่งบงกชที่ได้ลงนามร่วมกันระหว่างกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และบริษัท ปตท.สผ. ในฐานะผู้รับสัมปทานปิโตรเลียม เพื่อให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาตินำไปใช้จ่ายในการดำเนินการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ส่งมอบแทน ปตท.สผ. ภายหลังสิ้นอายุสัมปทานของแหล่งบงกช       และไม่ใช้งานสิ่งติดตั้งที่ส่งมอบแล้ว ซึ่งแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข 15 ซึ่งจะสิ้นอายุสัมปทานในเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 และแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข 16 และ 17 ซึ่งจะสิ้นอายุสัมปทานในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 ตามลำดับ

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 44,260,529
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 118,471