เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และ นโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา

เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ชธ.) โดยนายศุภวิชญ์ ใจงาม ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีการประกอบกิจการปิโตรเลียม ได้ดำเนินการส่งมอบอุปกรณ์และสิ่งติดตั้งจำนวน 215 รายการและให้สิทธิแก่ผู้รับสัมปทานในการเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐจำนวน 19 รายการ

Topic

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ชธ.) โดยนายศุภวิชญ์ ใจงาม ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีการประกอบกิจการปิโตรเลียม ได้ดำเนินการส่งมอบอุปกรณ์และสิ่งติดตั้งจำนวน 215 รายการและให้สิทธิแก่ผู้รับสัมปทานในการเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐจำนวน 19 รายการ พร้อมความรับผิดชอบในการดูแลรักษา ซ่อมแซม ตลอดจนค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าธรรมเนียมต่างๆที่จะเกิดขึ้น รวมถึงภาระการรื้อถอนให้แก่ บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ 1/2564/111 แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 ณ สถานีผลิตบึงหญ้า 1 (BY1) อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 37,242,744
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 114,249