เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และ นโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา

เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

ด้วย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี 2564 ให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ นำไปถวายพระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดหิรัญรูจีวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

Topic

ด้วย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี 2564 ให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ นำไปถวายพระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดหิรัญรูจีวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น.

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2564 และร่วมอนุโมทนาในกุศลครั้งนี้

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการกรม กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ โทร. 02 794 3062 และ 02 794 3066

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 34,969,101
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 112,975