เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และ นโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา

เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

คู่มือการใช้งาน การประชุมทางไกล ผ่านช่องทางเพิ่มเติม

กลุ่มบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย, ศทส. ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการประชุมทางไกล  จึงได้จัดคู่มือการใช้งานการประชุมทางไกลช่องทางเพิ่มเติม สำหรับการประชุมทางไกล  เพื่อให้เป็นทางเลือกสำหรับการประชุมที่ไม่มีระดับชั้นความลับและมีจำนวนคนน้อย โดยมีทั้งหมด 4 ช่องทาง ดังนี้

  1. Line Meeting ดาวน์โหลดคู่มือ
  2. Zoom ดาวน์โหลดคู่มือ
  3. Google Meet ดาวน์โหลดคู่มือ
  4. Cisco Webex ดาวน์โหลดคู่มือ
  5. MS Tesms ดาวน์โหลดคู่มือ

สำหรับผู้ที่ต้องการใช้งาน สามารถเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ ได้ที่หัวข้อ เอกสารเผยแพร่ หรือ คลิกที่นี่ 

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 31,795,690
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 111,105