เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

ประกาศ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ตำแหน่งนายช่างเทคนิค

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 18,965,048
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 103,464