เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ชธ.) ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบโครงการแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติสินภูฮ่อม บริษัท PTTEP SP ในการประชุมครั้งที่ 32(1/2564) ณ ห้องประชุมทุ่งศรีเมือง โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี

Topic

วานนี้ (3 มีนาคม 2564) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ชธ.) ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบโครงการแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติสินภูฮ่อม บริษัท PTTEP SP ในการประชุมครั้งที่ 32(1/2564) ณ ห้องประชุมทุ่งศรีเมือง โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมฯ และคณะกรรมการฯ ที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย พลังงานจังหวัดอุดรธานี หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง สถาบันการศึกษา เครือข่ายภาคประชาชน (NGOs) และสื่อมวลชนในพื้นที่

ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของการประชุมในครั้งนี้ เพื่อรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานในภาพรวมของการผลิตและรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งก๊าซธรรมชาติสินภูฮ่อมจากการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมถึงเพื่อชี้แจงข้อมูลในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเจาะหลุมผลิต จำนวน 2 หลุม ภายในเดือนมีนาคมนี้ ในพื้นที่ภูฝอยลม จ.อุดรธานี

ทั้งนี้ ผู้แทน ชธ. ได้ชี้แจงและให้ข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ เช่น ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ประเด็นค่าภาคหลวง เป็นต้น เพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบและเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 22,030,480
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 105,348