เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

วันนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2564) นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และคณะผู้บริหาร ชธ. ร่วมลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องพิสุทธิ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา

Topic

วันนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2564) นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และคณะผู้บริหาร ชธ. ร่วมลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องพิสุทธิ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 18,961,685
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 103,463