เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

ขอแสดงความยินดีกับ นางอรอนงค์ นันทเอกพงศ์ ผู้อำนวยการกองบริหารสัญญาและสัมปทานปิโตรเลียม ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2563 ครับ

Topic

ขอแสดงความยินดีกับ นางอรอนงค์ นันทเอกพงศ์ ผู้อำนวยการกองบริหารสัญญาและสัมปทานปิโตรเลียม ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2563 ครับ

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 18,958,807
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 103,462