เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

นายสมบูรณ์ วัชระชัยสุรพล รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และจดบันทึกรายงานการประชุม” ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 15 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 35 คน

Topic

วันนี้ (22 ธันวาคม 2563) นายสมบูรณ์ วัชระชัยสุรพล รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และจดบันทึกรายงานการประชุม” เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ ชธ. ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และจดบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบ และสื่อความหมายได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 15 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 35 คน

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 9,563,418
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 21,495