เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

นางอรอนงค์ นันทเอกพงศ์ ผู้อำนวยการกองบริหารสัญญาและสัมปทานปิโตรเลียม เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนและโรงเรียนในเขตพื้นที่สัมปทาน แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L29/50 ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท โรงกลั่นน้ำมัน ทีพีไอ (1997) จำกัด ตามข้อกำหนดผลประโยชน์พิเศษในสัมปทานปิโตรเลียม ณ โรงเรียนด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

Topic

วันนี้ (18 ธันวาคม 2563) นางอรอนงค์ นันทเอกพงศ์ ผู้อำนวยการกองบริหารสัญญาและสัมปทานปิโตรเลียม เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนและโรงเรียนในเขตพื้นที่สัมปทาน แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L29/50 ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท โรงกลั่นน้ำมัน ทีพีไอ (1997) จำกัด ตามข้อกำหนดผลประโยชน์พิเศษในสัมปทานปิโตรเลียม ณ โรงเรียนด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

โดยการมอบทุนการศึกษาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือด้อยโอกาสทางการศึกษา ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป โดยมีการจัดสรรทุนให้กับตัวแทนนักเรียนจาก 11 โรงเรียน จำนวน 501 ทุน เป็นเงิน 350,200 บาทและโรงเรียน จำนวน 5 โรงเรียน เป็นเงิน 800,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,150,200 บาท

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 9,568,415
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 21,510