เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน ในนามผู้บริหารกระทรวงฯ ร่วมกับคณะผู้บริหาร ชธ. ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เดินขบวนรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2563 ณ บริเวณชั้น 21 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ อาคารบี​ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์

Topic

วันนี้ (พุธที่ 9 ธันวาคม 2563) นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน ในนามผู้บริหารกระทรวงฯ ร่วมกับคณะผู้บริหาร ชธ. ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เดินขบวนรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2563 ณ บริเวณชั้น 21 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ อาคารบี​ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 9,567,850
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 21,509