เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

ขอแสดงความยินดี กับ นายภูมี ศรีสุวรรณ ในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน

Topic

วันนี้ (พุธที่ 9 ธันวาคม 2563) นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดี คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ นายภูมี ศรีสุวรรณ ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ณ บริเวณโถงอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ​ ชั้น​ 21​ อาคารบี ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 9,568,301
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 21,509