เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้ลงนามสัมปทานปิโตรเลียม เพิ่มเติมกับบริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด สำหรับการต่อระยะเวลาการผลิตปิโตรเลียมของแปลงสำรวจบนบกหมายเลข S1 ออกไปอีก 10 ปี

Topic

วันนี้ (24 พฤศจิกายน 2563) นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้ลงนามสัมปทานปิโตรเลียม เพิ่มเติมกับบริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด สำหรับการต่อระยะเวลาการผลิตปิโตรเลียมของแปลงสำรวจบนบกหมายเลข S1 ออกไปอีก 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2574 โดยอาศัยความตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 โดยการลงนามดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 25 สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงพลังงาน ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 9,567,466
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 21,509