เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ พร้อมด้วยคณะกรรมการปิโตรเลียม ผู้บริหาร และข้าราชการกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกว่า 20 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการประกอบกิจการปิโตรเลียม และเยี่ยมชมกระบวนการผลิต ณ แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ โครงการ S1 ของบริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร รวมทั้งเยี่ยมชมโรงแยกก๊าซธรรมชาติและโรงไฟฟ้าเสาเถียร ของบริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) จังหวัดสุโขทัย

Topic

เมื่อวันที่​ 6 พฤศจิกายน 2563 นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ พร้อมด้วยคณะกรรมการปิโตรเลียม ผู้บริหาร และข้าราชการกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกว่า 20 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการประกอบกิจการปิโตรเลียม และเยี่ยมชมกระบวนการผลิต ณ แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ โครงการ S1 ของบริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร รวมทั้งเยี่ยมชมโรงแยกก๊าซธรรมชาติและโรงไฟฟ้าเสาเถียร ของบริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) จังหวัดสุโขทัย

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 13,122,799
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 98,244