เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และข้าราชการกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของแหล่งก๊าซธรมชาติสินภูฮ่อม และกิจการด้านพลังงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการปิโตรเลียมในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อหารือร่วมกับผู้ประกอบการสำหรับการบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในอนาคต ณ สถานีผลิตก๊าซธรรมชาติสินภูฮ่อม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

Topic

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ พร้อมด้วยนายศุภวิชญ์ ใจงาม ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีการประกอบกิจการปิโตรเลียม นางสาวสิรี นาสกุล วิศวกรปิโตรเลียมเชี่ยวชาญ และข้าราชการกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของแหล่งก๊าซธรมชาติสินภูฮ่อม และกิจการด้านพลังงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการปิโตรเลียมในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อหารือร่วมกับผู้ประกอบการสำหรับการบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในอนาคต ณ สถานีผลิตก๊าซธรรมชาติสินภูฮ่อม  อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

โดยการตรวจเยี่ยมฯ ของคณะในครั้งนี้ มีกำหนดระยะเวลา 2 วัน คือ วันที่ 20-21 ตุลาคม 2563 โดยในช่วงเช้าวันนี้ได้เข้าตรวจเยี่ยมแหล่งก๊าซธรรมชาติสินภูฮ่อม ของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) ซึ่งมีประเด็นในการหารือ 3 ประเด็น คือ
1. การขอใช้พื้นที่ป่าไม้เพื่อการผลิตปิโตรเลียม
2. การต่อสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติฉบับใหม่
3. การใช้พื้นที่สัมปทานร่วมกันของแหล่งสินภูฮ่อม และแหล่งสินภูฮ่อมตะวันออก

และในช่วงบ่ายได้เข้าเยี่ยมชมสถานีผลิตกลางแหล่งก๊าซธรรมชาติน้ำพอง ของบริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กโพลเรชั่น แอนด์ โพลดักชั่น โคราช อิงค์ ซึ่งจะหมดสัญญาสัมปทาน 30 ปี ในปี พ.ศ. 2564 นี้ ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 4 ของบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) ที่เป็นสถานที่รับก๊าซธรรมชาติจากแหล่งก๊าซธรรมชาติน้ำพองและแหล่งก๊าซธรรมชาติสินภูฮ่อม เพื่อส่งต่อไปใช้เป็นเชื้อเพลิงยังโรงไฟฟ้าน้ำพอง และผลิต NGV เพื่อใช้สำหรับรถยนต์ และโรงไฟฟ้าน้ำพอง ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำหรับการจัดทำสัญญาการซื้อขายก๊าซธรรมชาติฉบับใหม่ ในพื้นที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

สำหรับวันนี้ (21 ตุลาคม 2563) มีกำหนดเดินทางไปตรวจเยี่ยมฐานผลิต A B C และ D โครงการสินภูฮ่อม อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ต่อไป

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 18,960,477
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 103,463