เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

ENC DATA: ราคาขายปลีกน้ำมันไทยกับราคาน้ำมันในต่างประเทศ เดือน ต.ค. 2563

Topic

ราคาขายปลีกน้ำมันไทย กับ ราคาน้ำมันในต่างประเทศ

ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2563

ราคาน้ำมันดีเซล

ราคาน้ำมันเบนซิน

 

ที่มา : https://www.energynewscenter.com/

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 5,317,019
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 21,333