เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ มอบหมายผู้บริหารกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จำนวน 4 ท่าน เป็นผู้แทนในนามกระทรวงพลังงาน ร่วมรับเสด็จฯ ในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2563

Topic

วันที่ 10 ตุลาคม 2563 อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ มอบหมายผู้บริหารกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จำนวน 4 ท่าน เป็นผู้แทนในนามกระทรวงพลังงาน ร่วมรับเสด็จฯ ในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2563 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 22,033,040
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 105,351