เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงพลังงาน

Topic

วันนี้ (9 ตุลาคม 2563) นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงพลังงาน

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 22,032,624
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 105,351