เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

ดร.สราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพลังงาน ประจำปี 2563 โดยมีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธาน

Topic

วันนี้ (5 ตุลาคม 2563) ดร.สราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพลังงาน ประจำปี 2563 โดยมีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธาน
     สำหรับงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพลังงาน ประจำปี 2563 เป็นการครบรอบ 18 ปี กระทรวงพลังงาน ซึ่งกิจกรรมงานดังกล่าว ประกอบด้วย พิธีสักการะพระพรหม พิธีสงฆ์โดยการถวายเครื่องไทยธรรม พิธีมอบโล่ห์เชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกระทรวงพลังงาน ประจำปี 2562 และพิธีรับมอบเงินเพื่อสมทบทุนสภากาชาดไทย
     โดยพิธีมอบโล่ห์เชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกระทรวงพลังงาน ประจำปี 2562 มีจำนวน 4 ราย จาก 4 หน่วยงาน คือ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และกรมธุรกิจพลังงาน ในการนี้มีนางสาวสิรี นาสกุล วิศวกรปิโตรเลียมเชี่ยวชาญ ข้าราชการดีเด่นของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เข้ารับโล่ห์ในพิธีดังกล่าวด้วย

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 22,036,564
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 105,356