เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ชธ.) โดยนายศุภวิชญ์ ใจงาม ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีการประกอบกิจการปิโตรเลียม นายปรศักดิ์ งามสมภาค หัวหน้ากลุ่มกำกับกิจการปิโตรเลียมบนบก พร้อมด้วยผู้แทนบริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ (บริษัท Exxon) ในฐานะผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมและผู้ดำเนินงานในแปลงสำรวจบนบกหมายเลข E5 เฉพาะพื้นที่ผลิตน้ำพอง ร่วมให้การต้อนรับนางสาวชนานัญ บัวเขียว รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน คณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และที่ปรึกษาโครงการของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมชมสถานประกอบกิจการปิโตรเลียม ณ แหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติน้ำพอง

Topic

วันที่ 17 กันยายน 2563 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ชธ.) โดยนายศุภวิชญ์ ใจงาม ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีการประกอบกิจการปิโตรเลียม นายปรศักดิ์ งามสมภาค หัวหน้ากลุ่มกำกับกิจการปิโตรเลียมบนบก พร้อมด้วยผู้แทนบริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ (บริษัท Exxon) ในฐานะผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมและผู้ดำเนินงานในแปลงสำรวจบนบกหมายเลข E5 เฉพาะพื้นที่ผลิตน้ำพอง ร่วมให้การต้อนรับนางสาวชนานัญ บัวเขียว รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน คณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และที่ปรึกษาโครงการของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมชมสถานประกอบกิจการปิโตรเลียม ณ แหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติน้ำพอง เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปประกอบการดำเนินงานโครงการศึกษาทบทวนแผนโครงสร้างพื้นฐานด้านก๊าซธรรมชาติของประเทศ ในการนี้ เจ้าหน้าที่ ชธ. ได้นำเสนอภารกิจ หน้าที่ การกำกับดูแลการประกอบกิจการปิโตรเลียม การจัดเก็บผลประโยชน์เข้ารัฐจากการผลิตปิโตรเลียม การจัดหาก๊าซธรรมชาติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกระบวนการผลิตก๊าซธรรมชาติของแหล่งผลิตน้ำพอง ตลอดจนนำคณะผู้เข้าเยี่ยมชมจาก สนพ. เยี่ยมชมกระบวนการผลิตก๊าซธรรมชาติ ณ สถานีผลิตก๊าซธรรมชาติน้ำพอง โดยตลอดการเข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการได้มีผู้แทนบริษัทผู้รับสัมปทานให้การสนับสนุนข้อมูลการดำเนินงานของแหล่งผลิตน้ำพองอีกด้วย

นอกจากนี้ ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน ชธ. ได้นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ของ สนพ. เข้าเยี่ยมชมสถานประกอบกิจการปิโตรเลียม ณ แหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติสินภูฮ่อม ซึ่งมีบริษัท พีทีที อีพีเอสพี ลิมิเต็ด เป็นผู้รับสัมปทานและผู้ดำเนินงานในแปลงสำรวจบนบกหมายเลข EU1 และ E5N ให้การต้อนรับและนำเสนอแผนการพัฒนาแหล่งผลิตเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 5,316,798
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 21,333