เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

นายปรศักดิ์ งามสมภาค หัวหน้ากลุ่มกำกับกิจการปิโตรเลียมบนบก กองเทคโนโลยีการประกอบกิจการปิโตรเลียม ผู้แทนกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ พร้อมด้วยบริษัท Pan Orient Energy Siam เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพธิ์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

Topic

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นายปรศักดิ์ งามสมภาค หัวหน้ากลุ่มกำกับกิจการปิโตรเลียมบนบก กองเทคโนโลยีการประกอบกิจการปิโตรเลียม ผู้แทนกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ พร้อมด้วยบริษัท Pan Orient Energy Siam เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพธิ์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อชี้แจงแผนการดำเนินการผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเพิ่มเติม และขอความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในพื้นที่จัดรูปที่ดิน ของกรมชลประทาน เพื่อนำมาใช้ในการผลิตปิโตรเลียม ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติสนับสนุนโครงการและแผนงานดังกล่าวเป็นอย่างดี 

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 4,623,011
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 21,333