เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

นายภูมี ศรีสุวรรณ รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือภายใต้โครงการสนับสนุนการจัดซื้อหนังสือเสริมความรู้ให้แก่สถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดสระบุรี ร่วมกับบริษัท โรงกลั่นน้ำมัน ทีพีไอ (1997) จำกัด ผู้รับสัมปทานสำรวจปิโตรเลียมเลขที่ 2/2554/110 แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L29/50

Topic

วันนี้ (17 สิงหาคม 2563) นายภูมี ศรีสุวรรณ รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือภายใต้โครงการสนับสนุนการจัดซื้อหนังสือเสริมความรู้ให้แก่สถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดสระบุรี ร่วมกับบริษัท โรงกลั่นน้ำมัน ทีพีไอ (1997) จำกัด ผู้รับสัมปทานสำรวจปิโตรเลียมเลขที่ 2/2554/110 แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L29/50 ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามข้อกำหนดผลประโยชน์พิเศษในเรื่องการจัดซื้อตำรา หรืออุปกรณ์การศึกษาให้แก่สถาบันการศึกษา  ณ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
     โดยการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ด้วยการจัดหาหนังสือในการมอบแก่ห้องสมุดโรงเรียนที่ขาดแคลน จำนวน 6 โรงเรียน ดังนี้
       1.โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
       2.โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ (รัฐประชาสรรค์) อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
       3.โรงเรียนบ้านกุดม่วง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
       4.โรงเรียนบ้านซับพริก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
       5.โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
       6.โรงเรียนบ้านซับบอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
     การมอบหนังสือภายใต้โครงการดังกล่าวนี้นับเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เข้าถึงแหล่งความรู้ได้ง่ายมากขึ้นผ่านหนังสือ จากห้องสมุดโรงเรียน ซึ่งจะนำไปพัฒนาด้านการเรียนรู้ให้เด็กและเยาวชนเติบโตไปอย่างมีคุณภาพ ทั้งด้านความรู้และสติปัญญา

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 4,622,256
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 21,333