เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

นายสมบูรณ์ วัชระชัยสุรพล รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ พร้อมด้วยนายศุภวิชญ์ใจงาม ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีการประกอบกิจการปิโตรเลียม และนายปรศักดิ์ งามสมภาค หัวหน้ากลุ่มกำกับกิจการปิโตรเลียม ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับคณะตรวจประเมินกระทรวงพลังงาน นำโดย นายเชิดพงษ์ ศิริวิชช์ อดีตปลัดกระทรวงพลังงาน และนายทรงภพ พลจันทร์ อดีตอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการเชิงพื้นที่ในจังหวัดอุดรธานี

Topic

วันนี้ (14 สิงหาคม 2563) นายสมบูรณ์ วัชระชัยสุรพล รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ พร้อมด้วยนายศุภวิชญ์ใจงาม ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีการประกอบกิจการปิโตรเลียม และนายปรศักดิ์ งามสมภาค หัวหน้ากลุ่มกำกับกิจการปิโตรเลียม ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับคณะตรวจประเมินกระทรวงพลังงาน นำโดย นายเชิดพงษ์ ศิริวิชช์ อดีตปลัดกระทรวงพลังงาน และนายทรงภพ พลจันทร์ อดีตอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการเชิงพื้นที่ในจังหวัดอุดรธานี 

สำหรับการตรวจประเมินในครั้งนี้ คณะฯ ได้เข้าตรวจสอบโครงการของวิสาหกิจชุมชนคนภูฮ่อมและชุมชนคนเอาถ่าน รับฟังการบรรยายสรุปการบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติในภาคอีสาน และเยี่ยมชมฐานหลุมผลิตก๊าซธรรมชาติ ฐาน A แหล่งก๊าซธรรมชาติสินภูฮ่อม ของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) อำเภอหนองแสง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นจุดรวมก๊าซธรรมชาติ เพื่อส่งผ่านท่อก๊าซมาผลิต ณ สถานีผลิตกลางอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ระยะทาง 64 กิโลเมตร

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 4,621,728
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 21,333