เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

นายปรศักดิ์ งามสมภาค หัวหน้ากลุ่มกำกับกิจการปิโตรเลียมบนบก ผู้แทนกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เข้าร่วมประชุมและชี้แจงแก่สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี เพื่อประกอบคำขอใช้พื้นที่ป่าไม้ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการดำเนินการผลิตปิโตรเลียมของแหล่งดงมูล L27/43 ของบริษัท อพิโก้ (โคราช) จำกัด  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 

Topic

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 นายปรศักดิ์ งามสมภาค หัวหน้ากลุ่มกำกับกิจการปิโตรเลียมบนบก ผู้แทนกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เข้าร่วมประชุมและชี้แจงแก่สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี เพื่อประกอบคำขอใช้พื้นที่ป่าไม้ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการดำเนินการผลิตปิโตรเลียมของแหล่งดงมูล L27/43 ของบริษัท อพิโก้ (โคราช) จำกัด  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 

โดยที่ประชุมฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ มีมติรับทราบและเห็นชอบในการใช้พื้นที่ดังกล่าว ซึ่งในขั้นตอนต่อไป จะมีการสรุป และนำเสนอคำขอต่อกรมป่าไม้ เพื่อพิจารณาต่อไป

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 4,621,749
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 21,333