เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ นำโดย นางสิริอร งามสมภาค หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พร้อมคณะผู้เข้าร่วมโครงการ DMF Ambassador รุ่นที่ 3 จำนวน 20 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ณ แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

Topic

วันนี้ (6 สิงหาคม 2563) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ นำโดย นางสิริอร งามสมภาค หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พร้อมคณะผู้เข้าร่วมโครงการ DMF Ambassador รุ่นที่ 3 จำนวน 20 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ณ แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 

สำหรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ DMF Ambassador รุ่นที่ 3 ซึ่งเป็นการอบรมภาคทฤษฎี จำนวน 2 วัน และการศึกษาดูงาน จำนวน  3 วัน โดยในวันนี้นับเป็นวันแรกของการศึกษาดูงาน ซึ่งในวันต่อไปจะเข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีผลิตย่อยหนองตูม ศูนย์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรตำบลหนองตูม โรงไฟฟ้าขนาดเล็กเสาเถียร เอ จังหวัดสุโขทัย และคลังเก็บน้ำมันดิบบึงพระ จังหวัดพิษณุโลก

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 4,621,605
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 21,333