เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ พร้อมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต เพื่อเป็นการสร้างทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงาน และวัฒนาธรรมองค์กร ที่ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ

Topic

นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ พร้อมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต เพื่อเป็นการสร้างทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงาน และวัฒนาธรรมองค์กร ที่ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 4,488,859
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 21,333