เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ภายใต้โครงการการสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ในกิจกรรมรักษาเครือข่ายโดยผ่านคณะทำงานไตรภาคี ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

Topic

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ภายใต้โครงการการสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ในกิจกรรมรักษาเครือข่ายโดยผ่านคณะทำงานไตรภาคี ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยมอบถุงยังชีพ จำนวน 1,000 ถุง และหน้ากากอนามัย จำนวน 7,370 ชิ้น ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ตำบลดูนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น เพื่อบรรเทาผลกระทบและความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 4,488,988
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 21,333