เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

ประกาศเรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม :
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) :