เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ภายใต้โครงการการสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ในกิจกรรมรักษาเครือข่ายโดยผ่านคณะทำงานไตรภาคี ในพื้นที่จังหวัดชุมพร

Topic

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ภายใต้โครงการการสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ในกิจกรรมรักษาเครือข่ายโดยผ่านคณะทำงานไตรภาคี ในพื้นที่จังหวัดชุมพร โดยมอบถุงยังชีพ จำนวน 1,000 ถุง และหน้ากากอนามัย จำนวน 7,370 ชิ้น ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 6 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมือง ประทิว สวี ทุ่งตะโก หลังสวน และละแม  เพื่อบรรเทาผลกระทบและความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 4,488,775
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 21,333