เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับมอบหลักประกันการรื้อถอน จากบริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด บริษัทผู้ดำเนินงานของแปลงสำรวจบนบกหมายเลข S1

Topic
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับมอบหลักประกันการรื้อถอน จากบริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด บริษัทผู้ดำเนินงานของแปลงสำรวจบนบกหมายเลข S1 โดยเป็นหนังสือค้ำประกันธนาคาร จำนวนเงินค้ำประกัน 222,613,361 ดอลลาร์สหรัฐ ณ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
เนื่องจากการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียมต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงมากและเมื่อถึงกำหนดรื้อถอน ผู้รับสัมปทานอาจไม่ทำหน้าที่และปล่อยสิ่งติดตั้งไว้ ซึ่งอาจเป็นภาระแก่รัฐที่ต้องต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน ดังนั้น รัฐจึงได้บัญญัติกฎหมายเพื่อกำหนดให้การวางหลักประกันการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียม เป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้รับสัมปทาน โดยเป็นมาตรการที่รัฐสามารถนำหลักประกันมาเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการรื้อถอนกรณีที่ผู้รับสัมปทานละทิ้งหน้าที่
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 4,626,498
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 21,333