เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ มอบเงินในนามข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จำนวน 70,500 บาท เพื่อร่วมสมทบ ''กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่าง ๆ)''

Topic

วันนี้ (5 พฤษภาคม 63) นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ มอบเงินในนามข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จำนวน 70,500 บาท  เพื่อร่วมสมทบ "กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่าง ๆ)"  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นผู้รับมอบ  ณ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 4,477,483
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 21,333