เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2563 ณ บริเวณโถงชั้นล่างอาคาร บี ศูนย์เอนเอนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ กรุงเทพฯ

Topic

วันนี้ 4 พฤษภาคม 2563 นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2563 ณ บริเวณโถงชั้นล่างอาคาร บี ศูนย์เอนเอนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ กรุงเทพฯ

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 4,477,536
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 21,333