เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

ส่องมาตรการไร้โควิด-19 ที่ปั๊มน้ำมันเอสโซ่

Topic

ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ หรือ โควิด-19 นี้ สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ มีมาตรการที่นำมาปฏิบัติเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้ารับบริการ ว่าจะปลอดภัยไร้โควิด-19 อย่างแน่นอน  ได้แก่

  • ไม่มีการเป่านกหวีดรับรถที่เข้ามาใช้บริการ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค
  • พนักงานบริการใส่หน้ากาก และเว้นระยะห่างระหว่างผู้ใช้บริการเสมอ
  • ทำความสะอาดมือหลังรับบัตรและเงิน อย่างสม่ำเสมอ
  • เพิ่มความถี่ในการดูแลรักษาความสะอาดจุดต่างๆที่มีการสัมผัส เช่น ห้องน้ำ จุดเติมลมยาง จุดคิดเงิน และจุดของสมนาคุณ
  • ขยายระยะเวลาวันหมดอายุคะแนนเอสโซ่ สไมล์สสะสม 1 ปี

นอกจากนั้น เอสโซ่ ยังได้แนะนำวิธีปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโควิด-19 และ การรักษาสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยงติดเชื้อด้วย

 

ที่มา : https://www.energynewscenter.com/

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม :
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) :