เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

IRPC สนับสนุน Face Shield 2,000 ชิ้น ให้โรงพยาบาลระยอง สู้ภัย COVID-19

Topic

นายวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  สายปฏิบัติการผลิตปิโตรเคมีและการกลั่น บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ส่งมอบหน้ากาก Face Shield จำนวน 2,000 ชิ้น ที่ได้รับการสนับสนุนแผ่นพลาสติก PET (Polyethylene Terephthalate) จาก บริษัท โมเดิร์นเฟอร์นิเจอร์ จำกัด ซึ่งเป็นลูกค้าของ IRPC ให้กับโรงพยาบาลระยอง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ และช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19  โดยมี นายแพทย์สมบูรณ์ มะลิขาว รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยอง เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชน ไออาร์พีซี

IRPC มีความห่วงใยในสุขภาพอนามัยของบุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละเพื่อต่อสู้กับวิกฤตครั้งนี้ โดยตั้งเป้าหมายจะสนับสนุนหน้ากาก Face Shield จำนวน 10,000 ชิ้น เพื่อมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลระยอง ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและเต็มประสิทธิภาพต่อไป

 

ที่มา : https://www.energynewscenter.com/

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม :
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) :