เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ work from home ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. - 30 เม.ย. 2563 หรือจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม

Topic

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ work from home ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. - 30 เม.ย. 2563 หรือจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยได้จัดข้าราชการและเจ้าหน้าที่กลุ่มหนึ่งเพื่อปฏิบัติงานตามเวลาราชการปกติ และปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ work from home กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้เตรียมความพร้อมให้เกิดการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องผ่านระบบสารสนเทศ รวมทั้งมีมาตรการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ดังกล่าวปฏิบัติตามแนวทางของภาครัฐโดยเคร่งครัด 

ประชาชนสามารถติดต่อราชการกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้ที่ช่องทางดังนี้
-โทรศัพท์ 02 794 3000
-โทรสาร 02 794 3058
-เว็บไซต์ www.dmf.go.th
-Facebook: กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
dmffanpage

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 3,778,891
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 19,860