เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าทำงานในองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกไปปฏิบัติงาน ณ องค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย (Malaysia-Thailand Joint Authority, MTJA)

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 4,627,500
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 21,333