เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

กกพ.พร้อมเสนอ “สนธิรัตน์” เลือกเคาะแนวทางชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ได้ใช้ไฟฟรี

Topic

ประธานกกพ.เตรียมหารือ รัฐมนตรีพลังงาน เพื่อเสนอแนวทางที่จะช่วยเหลือชาวบ้านรอบโรงไฟฟ้าให้ใช้ไฟฟ้าฟรีหรือมีอัตราที่ถูกกว่าปกติ แต่อาจจะไม่เร็วเพราะต้องมีการแก้กฎหมายและเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ในขณะที่จัดทำร่างประกาศเปิดรับซื้อไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเสร็จเรียบร้อยแล้ว รอนำเสนอคณะอนุกรรมการบริหารการรับซื้อไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน ที่มีปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธาน กำหนดวันยื่นข้อเสนอ

แหล่งข่าวกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ในเร็วๆนี้ นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) เตรียมเข้าพบกับนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  เพื่อนำเสนอแนวทางการลดค่าไฟฟ้าสำหรับชาวบ้านที่อยู่รอบโรงไฟฟ้า ให้ได้สิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรี หรือ ใช้ในอัตราที่ถูกกว่าปกติ  ซึ่งเป็นไปตามนโยบายที่นายสนธิรัตน์ มอบหมายให้ กกพ.ไปพิจารณาดำเนินการ
ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2562 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ทาง กกพ.ได้จัดทำรายละเอียดไว้หลายแนวทางเพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้พิจารณาเลือก และเรื่องดังกล่าวจะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรในการดำเนินการเนื่องจากเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานและต้องมีการแก้ไขกฏหมาย

โดยในเบื้องต้นจะพิจารณาปรับหลักเกณฑ์กองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาตรา97(3)ที่มีวัตถุประสงค์การใช้เงินเพื่อพัฒนาชุมชนเป็นหลัก ซึ่งจะปรับให้สามารถนำเงินดังกล่าวมาช่วยให้ประชาชนที่อยู่รอบโรงไฟฟ้าในรัศมี 1 กิโลเมตร ให้สามารถใช้ไฟฟ้าฟรีหรือไฟฟ้าราคาถูกได้ เนื่องจากประชาชนดังกล่าวเป็นผู้เสียสละให้ตั้งโรงไฟฟ้าใกล้บ้านโดยงบของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ มาตรา 97(3) ปี 2562นี้ มีวงเงินอยู่ประมาณ 2,700 ล้านบาท

แหล่งข่าว ยังกล่าวถึงความคืบหน้าของโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ด้วยว่า ทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) ได้จัดทำร่างประกาศเปิดรับซื้อไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเสร็จเรียบร้อยแล้ว รอนำเสนอคณะอนุกรรมการบริหารการรับซื้อไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน ที่มีปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธาน ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มีการลงนามแต่งตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อกลางเดือนม.ค.2563 เป็นผู้พิจารณา กำหนดวันที่ชัดเจนว่าจะให้เปิดรับซื้อไฟได้เมื่อไหร่

ทั้งนี้ กกพ.ซึ่งเป็นผู้ที่มีอำนาจในการอนุมัติ จะพิจารณาตามรายชื่อที่ทางคณะอนุกรรมการบริหารการรับซื้อไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนส่งรายชื่อโครงการมาให้  ซึ่งต้องผ่านเกณฑ์ที่กำหนด เช่น การแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรมกับชุมชน การมีเชื้อเพลิงสำหรับผลิตไฟฟ้าได้เพียงพอตลอดอายุสัญญา มีจุดเชื่อมต่อไฟฟ้า และเป็นพื้นที่ที่มีสายส่งไฟฟ้ารองรับ เป็นต้น

 

ที่มา : https://www.energynewscenter.com/%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%9e-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%ad-%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b9%8c/

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 4,698,474
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 21,333