เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

กลุ่มปตท.เตรียมแผนลดใช้น้ำในโรงงานภาคตะวันออกรับมือภัยแล้งปี63

Topic

กลุ่มปตท. เตรียมแผนลดใช้น้ำในโรงงานที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออก รับสถานการณ์ภัยแล้งปี2563 พร้อมเสนอคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) เปิดประมูลให้เอกชนร่วมลงทุนกับรัฐ (Public Private Partnership-PPP) ผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล ป้อนพื้นที่แหลมฉบัง มาบตาพุด 

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปตท.จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยว่า ในปี 2563 นี้ กลุ่ม ปตท.เตรียมแผนรองรับสถานการณ์ภัยแล้งที่จะส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำเพื่ออุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออก  โดยเบื้องต้นกลุ่ม ปตท.มีแผนลดการใช้น้ำลง และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ได้เข้ามาดูแลและบูรณาการทุกฝ่ายเพื่อให้มีน้ำเพียงพอ ทั้งการกักเก็บน้ำและผันน้ำจากแหล่งน้ำต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ โดยหวังว่าปริมาณฝนจะตกลงมาในช่วงเดือนพ.ค.-มิ.ย. 2563 ซึ่งจะทำให้สามารถผ่านพ้นปัญหาขาดแคลนน้ำในภาคอุตสาหกรรมไปได้ในปี 2563นี้

อย่างไรก็ตาม ปตท.ได้เสนอ กนช.ให้เปิดประมูลในรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน หรือPPP เพื่อร่วมลงทุนผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล ในพื้นที่แหลมฉบัง มาบตาพุด บริษัทในกลุ่ม ปตท.มีความพร้อมทั้ง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) หรือ PTTGC และบริษัท ไทยออยล์  จำกัด(มหาชน) หรือTOP

โดยการประมูลรูปแบบ PPP นั้น รัฐบาลควรจะเข้ามาสนับสนุนในส่วนของการถมทะเล ,ที่ดิน ,ค่าภาษีต่าง ๆ เพราะการดำเนินโครงการมีต้นทุนที่สูง แต่มองว่าคุ้มค่าในระยะยาวเพราะน้ำทะเลไม่มีขาดแคลน

“ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมพึ่งพิงแหล่งน้ำจากธรรมชาติเพียงอย่างเดียว ถ้าไม่มีน้ำจากแหล่งธรรมชาติก็อาจจะส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมได้ ดังนั้นหากสามารถผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลได้ในสัดส่วน 10-20% ก็จะสามารถช่วยลดผลกระทบในภาวะที่ขาดแคลนน้ำจากธรรมชาติลงได้บ้าง”  นายชาญศิลป์ กล่าว

 

ที่มา:https://www.energynewscenter.com/%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b8%95%e0%b8%97-%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89/

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 4,697,723
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 21,333