เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

“สนธิรัตน์” มอบนโยบายทีมโฆษกพลังงานช่วยทำงานเป็นปากเสียงให้รัฐบาล

Topic

รัฐมนตรีพลังงานมอบนโยบายทีมโฆษกแต่ละหน่วยงานในการกำกับดูแลของกระทรวงพลังงาน จัดทำยุทธศาสตร์และแผนงานให้พร้อมเป็นปากเสียงให้รัฐบาล เน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและปัญหาปากท้อง ให้เกิดการรับรู้และเชื่อมั่น ในทุกช่องทางการสื่อสาร

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน(Energy News Center-ENC) รายงานว่า ในการประชุมคณะกรรมการโฆษกประจำกระทรวงพลังงาน ซึ่งมีนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานที่ปรึกษาในวันที่ 13 ม.ค. 2563  ซึ่งถือเป็นนัดแรก นายสนธิรัตน์ได้มอบนโยบายการประชาสัมพันธ์ให้ทีมงานโฆษก ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆในกำกับดูแลของกระทรวงพลังงาน ใน 3 เรื่องสำคัญ คือ

1.การเปลี่ยนชุดความคิดใหม่ในการทำงานที่ออกจากกรอบเดิม ที่เป็นการทำงานเฉพาะภารกิจหรือผลงานของแต่ละหน่วยงานของกระทรวงพลังงาน ให้เป็นปากเสียงแทนรัฐบาล โดยไม่วัดผลสำเร็จเพียงแค่ผลลัพธ์ในการเผยแพร่ผ่านสื่อ แต่เน้นที่การสร้างการรับรู้ และสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงพลังงาน โดยเฉพาะการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและแก้ปัญหาปากท้องประชาชน

2.ต้องมีการจัดทำเป็นยุทธศาสตร์การสื่อสาร และแต่ละหน่วยงานต้องมีแผนงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

3.อยากให้ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงพลังงานปรากฏในแต่ละกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้นบนสื่อ Social Media

สำหรับคณะกรรมการโฆษกประจำกระทรวงพลังงาน มีนายวัชระ กรรณิการ์ โฆษกกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ มีนายศุภลักษณ์ พาฬอนุรักษ์ ผู้อำนวยการบริหารสัญญาและสัมปทานปิโตรเลียม เป็นหัวหน้าทีม

กรมธุรกิจพลังงานมีนาย มนต์ชัย แจ้งไพร ผู้อำนวยการกองคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นหัวหน้าทีมกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมีนายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน เป็นหัวหน้าทีม  สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน มีนาย อนิรุทธิ์  ธนกรมนตรี ผู้อำนวยการกองนโยบายปิโตรเลียม เป็นหัวหน้าทีม

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(สกพ.) มีนางจิตมณี ทัพภะสุต ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร เป็นหัวหน้าทีม กฟผ.มีนายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ เป็นหัวหน้าทีม และปตท.มี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจการเพื่อสังคม เป็นหัวหน้าทีม

 

ที่มา:https://www.energynewscenter.com/%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b9%8c-%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a1/

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 4,217,720
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 21,295