เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ร่วมพิธีมอบรางวัล Thailand Energy Awards ครั้งที่ 20 โดยได้รับเกียรติจาก นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัล ณ Hall 105 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

Topic

วันนี้ (18 ตุลาคม 2562) นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ร่วมพิธีมอบรางวัล Thailand Energy Awards ครั้งที่ 20 โดยได้รับเกียรติจาก นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัล ณ Hall 105 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 

ทั้งนี้  ตลอด 20 ปีของการจัดประกวดรางวัล รางวัล Thailand Energy Awards ได้แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของผู้ประกอบการและหน่วยงานรัฐที่ขับเคลื่อนการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้รับการยอมรับจากนานาประเทศในด้านความก้าวหน้าของการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานทดแทนมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 3,082,128
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 17,932