เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

จัดหาพลังงานคู่ขนานรักษ์สิ่งแวดล้อม

Topic

สถานการณ์ปัจจุบันท้องทะเลไทยกำลังเผชิญวิกฤตขยะล้นทะเล ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตในท้องทะเลอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่พะยูนมาเรียมไปจนถึงกรณีไมโครพลาสติกในท้องปลาทูไทย และการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในทะเลอ่าวไทยหลักมีความปลอดภัยต่อระบบนิเวศในท้องทะเลบ้างหรือไม่ อย่างไร

ซึ่งในการดำเนินการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในทะเลอ่าวไทยทางกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติที่กำกับดูแลได้มีมาตรการกำกับดูแล เพื่อป้องกันความเสียหายต่อระบบนิเวศในท้องทะเลและมีการตรวจเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการปิโตรเลียมในอ่าวไทยร่วมกับสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อหาความเข้ข้นของปรอทในน้ำทะเลและเนื้อเยื่อปลาทะเลที่อาศัยบริเวณรอบแท่นผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทย ซึ่งในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ไม่พบค่าเฉลี่ยที่ไม่เกินมาตรฐานแต่อย่างใด เพราะห่วงโซ่อาหารในท้องทะเลอ่าวไทยไม่ได้จำกัดแค่สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศใต้ท้องทะเลอ่าวไทยเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวเนื่องถึงคนในการประกอบกิจการด้านปิโตรเลียมในอ่าวไทย จึงให้ความสำคัญเรื่องของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากพอกับการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ

จากรายกาย ข่าวอรุณอมรินทร์
ช่อง 34 Amarin TV
วันที่ 27 กันยายน 2562

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 3,081,921
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 17,931