เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

40 ปี MTJA ความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านพลังงาน

Topic

“Brother Drinking From The Same Well” เป็นประโยคที่สื่อความหมายถึงความร่วมมือระหว่างไทยและมาเลเซียในการพัฒนาแหล่งพลังงานบนพื้นที่ทับซ้อนทางทะเล บริเวณตอนใต้ของอ่าวไทย บนพื้นที่ 7,250 ตารางกิโลเมตร แหล่ง JDA ซึ่งไม่เพียงแต่สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน และรายได้ให้กับทั้ง 2 ประเทศ MTJA ยังสร้างงาน สร้างอาชีพ กว่า 50,000 ตำแหน่ง และยังสนับสนุนเม็ดเงินกว่า 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ให้กิจกรรมเพื่อสังคมกว่า 20 โครงการ
40 ปี MTJA ถือเป็นความสำเร็จร่วมมือที่เป็นเอกลักษณ์ระหว่าง 2 ประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาทรัพยากรปิโตรเลียมในทะเลจากแหล่งเดียวกัน มาใช้ประโยชน์เพื่อความมั่นคงด้านพลังงานร่วมกัน ซึ่งจะยังเดินหน้าจัดหาพลังงานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมให้แข่งขันกับนานาประเทศได้ และสร้างความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันของประชาชนทั้ง 2 ประเทศต่อไป

จากรายการ ไทยรัฐนิวส์โชว์ ทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี ช่อง 32
วันที่ 26 กันยายน 2562

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 3,082,027
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 17,932