เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน   และ นายดาโต๊ะ สรี โมฮัมเหม็ด อัซมิน อาลี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจของมาเลเซีย เป็นประธานร่วมฉลองครบรอบ 40 ปี องค์กรร่วมไทย- มาเลเซีย  หรือ MTJA ที่ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างราชอาณาจักรไทยและมาเลเซียเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรร่วมฯ  เพื่อแสวงประโยชน์จากทรัพยากรปิโตรเลียมร่วมกัน ณ โรงแรม สยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

Topic

วันที่ 20 กันยายน 2562
พร้อมด้วย ดร.คุรุจิต นาครทรรพ ประธานองค์กรร่วมฝ่ายไทย ในองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย  ตันศรี ดร.ราฮาหมัด บีวี ยู-ซอฟ ประธานองค์กรร่วมฝ่ายมนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน   และ นายดาโต๊ะ สรี โมฮัมเหม็ด อัซมิน อาลี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจของมาเลเซีย เป็นประธานร่วมฉลองครบรอบ 40 ปี องค์กรร่วมไทย- มาเลเซีย  หรือ MTJA ที่ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างราชอาณาจักรไทยและมาเลเซียเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรร่วมฯ  เพื่อแสวงประโยชน์จากทรัพยากรปิโตรเลียมร่วมกันาเลเซีย ในองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย รวมถึงอดีตผู้บริหารองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย เข้าร่วม ณ โรงแรม สยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ พื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย ถือเป็นผลงานความร่วมมือระหว่างประเทศที่ได้รับการชื่นชมจากนานาชาติในเวทีระหว่างประเทศที่สามารถแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนอย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ พร้อมเดินหน้าสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและความร่วมมือต่อไปในอนาคต

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 2,983,505
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 17,635