เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม จัดกิจกรรมการนำเสนอแนวทางและรูปแบบสื่อสารสร้างความเข้าใจภารกิจงานด้านปิโตรเลียมแก่หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด จำนวน 32 คน ณ โรงแรมไอโฮเท็ล อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

Topic

     วันนี้ (20 กันยายน 2562) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม จัดกิจกรรมการนำเสนอแนวทางและรูปแบบสื่อสารสร้างความเข้าใจภารกิจงานด้านปิโตรเลียมแก่หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด จำนวน 32 คน ณ โรงแรมไอโฮเท็ล อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยมี นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนายสันติ ทองวิลาศ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นวิทยากรถ่ายทอดข้อมูลนโยบาย สถานการณ์ด้านพลังงาน และประโยชน์จากการผลิตปิโตรเลียมให้กับผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว  
    การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีเป้าหมายที่จะสร้างความเข้าใจและความตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานปิโตรเลียม ให้กับเจ้าหน้าที่ส่วนราชการระดับจังหวัด และทบทวนนโยบาย สถานการณ์ด้านพลังงาน และประโยชน์จากการผลิตปิโตรเลียม รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงแนวทางการสื่อสารด้านพลังงานปิโตรเลียมในพื้นที่ที่คาดว่าจะเปิดให้สิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 2,983,621
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 17,635