เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมการนำเสนอแนวทางและรูปแบบสื่อสารสร้างความเข้าใจภารกิจงานด้านปิโตรเลียมแก่หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด จำนวน 35 คน ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์โฮเทล จังหวัดมุกดาหาร

Topic

     วันที่ 18 กันยายน 2562 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมการนำเสนอแนวทางและรูปแบบสื่อสารสร้างความเข้าใจภารกิจงานด้านปิโตรเลียมแก่หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด จำนวน 35 คน ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์โฮเทล จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายกานต์ สุวรรณพันธ์ รักษาราชการแทนพลังงานจังหวัดมุกดาหาร กล่าวเปิดงาน และนายสันติ ทองวิลาศ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นวิทยากรถ่ายทอดข้อมูลนโยบาย สถานการณ์ด้านพลังงาน และประโยชน์จากการผลิตปิโตรเลียมให้กับผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว  
    การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีเป้าหมายที่จะสร้างความเข้าใจและความตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานปิโตรเลียม ให้กับเจ้าหน้าที่ส่วนราชการระดับจังหวัด และทบทวนนโยบาย สถานการณ์ด้านพลังงาน และประโยชน์จากการผลิตปิโตรเลียม รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงแนวทางการสื่อสารด้านพลังงานปิโตรเลียมในพื้นที่ที่คาดว่าจะเปิดให้สิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 1,949,715
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 13,621