เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

นางสาวพัชรี จงรักษ์ เลขานุการกรม กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพลังงาน เราทำความดีด้วยหัวใจ” ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของกระทรวงพลังงาน ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

Topic

       วันนี้(10 กันยายน 2562) นางสาวพัชรี จงรักษ์ เลขานุการกรม กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพลังงาน เราทำความดีด้วยหัวใจ” ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของกระทรวงพลังงาน แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนโดยรอบ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 300 คน

      โดยภายในงานดังกล่าว กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องปิโตรเลียมอย่างรอบด้าน พร้อมจัดกิจกรรมสันทนาการให้กับน้องๆ เยาวชนและผู้เข้าร่วมงาน ได้ร่วมเรียนรู้และร่วมสนุกกับกิจกรรมครั้งนี้

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 1,963,849
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 13,712