เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในงานกาล่าดินเนอร์ของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 37 (37th AMEM) ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล กรุงเทพฯ

Topic

วันที่ 4 กันยายน 2562 นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในงานกาล่าดินเนอร์ของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 37 (37th AMEM) ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล กรุงเทพฯ ซึ่งภายในงานได้มีพิธีมอบรางวัล ASEAN Coal Awards 2019 ให้แก่องค์กรที่มีความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ ที่มีผลงานดีเด่นระดับอาเซียนในกิจการด้านถ่านหิน

ในปีนี้ ประเทศไทยสร้างความภาคภูมิใจอีกครั้ง โดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาตินำผู้ประกอบการถ่านหินของไทยคว้า 6 รางวัล ASEAN Coal Awards 2019 ได้แก่

1. ผลงาน “Power Boiler Improvement for Better Tomorrow” ของบริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Best Practice; CCT Utilization in Industry - Medium Scale
2. ผลงาน “Green Power Plant” ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท Best Practice; CCT Utilization in Power Generation - Small Scale
3. ผลงาน “The Boiler Modification of Clean Coal Power Plant for utilizing Low-Rank Coal” ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าแม่เมาะ) ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท Best Practice; CCT Utilization in Power Generation - Medium Scale
4. ผลงาน “Community Participation in Mae Moh Mine’s CSR Process” ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เหมืองแม่เมาะ) ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท Corporate Social Responsibility
5. ผลงาน “Evolution of Mae Moh EGAT’s CSR: The Integrated Cooperation for Community Sustainable Development” ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เหมืองแม่เมาะ) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Corporate Social Responsibility
6. ผลงาน “Dust Killer Box (Dust Reduction Equipment from Boom Type Bucket Wheel Reclaimer)” ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เหมืองแม่เมาะ) ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท Special Submission

นอกจากนี้ประเทศไทยยังได้รับรางวัลบุคคลพลังงานดีเด่น ที่มีบทบาทสำคัญด้านพลังงานในภูมิภาคอาเซียน จำนวน 6 รางวัล ได้แก่ นายนที ทับมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน นายบุญรอด สัจจกุลนุกิจ อาจารย์บัณฑิตวิทยาลัยร่วมพลังงานและสิ่งแวดล้อม นายกิตติ เพ็ชรสันทัด ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการและบริหารสินทรัพย์ระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นายธวัชชัย สำราญวานิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 2,462,481
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 15,801