เลือกเปลี่ยนภาษา
ไทย อังกฤษ

นายภูมี ศรีสุวรรณ รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเพื่อสังคมในการส่งเสริมการประกอบอาชีพชุมชน โดยจัดสร้างศูนย์จำหน่ายสินค้าชุมชนตำบลดูนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

Topic

          วันนี้ (5 กันยายน 2562) นายภูมี ศรีสุวรรณ รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเพื่อสังคมในการส่งเสริมการประกอบอาชีพชุมชน โดยจัดสร้างศูนย์จำหน่ายสินค้าชุมชนตำบลดูนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการสร้างความเชื่อมั่นความไว้วางใจและเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม โดยผ่านคณะทำงานไตรภาคี 

          สำหรับกิจกรรมเพื่อสังคมดังกล่าวนี้ นับเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเกิดขึ้นจากการรับฟังความคิดเห็น และการเสนอแนวทางจากประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนได้มีสถานที่ หรือจุดจำหน่ายสินค้าชุมชนที่เป็นทางการ ช่วยส่งเสริมรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ และช่วยยกระดับสินค้าของชุมชนให้ได้รับความนิยมมากขึ้นด้วย

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผู้เยี่ยมชม : 2,462,655
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 15,801